dimecres, 1 de febrer de 2012

PROJECTE SOBRE EL DESCOBRIMENT D'AMÈRICAA partir del visionat de la pel.lícula 1492: La conquista del paraiso i Cristobal Colon: el descubrimiento...

Hem iniciat  un projecte de recerca  a partir del qual entre tots farem el següent tema de socials: El descobriment d'Amèrica i l' Edat Moderna a Espanya.

1ª FASE: VISIONATS DE VÍDEOS:
 Ens ajuda a contextualitzar el tema a treballar d'una manera més atractiva i funcional.

1er VIDEO: "1492 Conquista del paraiso"
2n VÍDEO: "Cristobal Colón: El descubrimiento"

2na FASE. RECERCA DE MATERIAL COMPLEMENTARI
Hem treballat un power point fet per un grup d'alumnes i partir de la informació extreta del power point i de les dues pel.lícules visionades ens hem repartit els temes de treballar.


3ra FASE: RECERCA
Entre tots hem dividit el projecte en 4 temes. Feim grups de 3/4 persones. cada grup assumirà un tema.

TEMES A DESENVOLUPAR.

Grup 1. La figura de Colón
Grup 2. Els descobriment d'Amèrica
Grup 3. Amèrica i els seus habitants abans del descobriment.
Grup 4. Colonització i descolonització

TASQUES

1. Recerca a internet i llibres
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_América
http://www.historiasiglo20.org/HE/5f.htm_América
http://www.escolar.com/historia/05descub.htm
http://descubriramerica.wordpress.com/category/pobladores-de-america/
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6541.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Descolonización
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/5/.../art4.pdf

2. Lectura de la informació

3. Comprensió i síntesi

4rta FASE. ELABORACIÓ DE PRODUCTES

PRODUCTES

A. Un dossier amb tota la informació extreta elaborada
  • Estructura
  • Tapes
  • Índex
  • Introduccion
  • Apartats ( desenvolupament de tota la informació trobada per ítems / apartats)
  • Conclusions
  • Imatges
  • Bibliografia / webgrafia
B. Un plafó - resum

C. (Opcional) Un power point

Un exempleD. Exposió oral del projecte de recerca a la resta de companys

Exemple de power point fet pels alumn@sACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES


ANAM A DISCUTIR EL QUE ENS MOSTRA AQUEST VIDEO1. Què significa colonitzar?
2. Què suposa pel país colonitzador?
3. I pel país colonitzat?
4. Anam a recordar que sginifica EMPATIA. Intervé l'empatia en aquest procés?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada