dimecres, 1 de febrer de 2012

Webquest geografía: Plazas de Europa / Webquest Geografia: Placesd'Europa


Aquest mes hem treballat el tema de països d'Europa a partir de l'estudi d'una plaça. L'eina utiltzada va ser la webquest: Places d'Europa, i el producte final, la presentació d'un tríptic als companys!

Hem fet tot un procés d'estudi d'un país d'Europa,  cada grup concretant en una de les seves ciutats i a una plaça important de cada ciutat triada. Les ciutats triades varen ser: Salamanca, París, Venecia y Londres. I de cada ciutat es va estudiar una de les seves places més significatives. Fent un procés de recerca des de allò  més general: EUROPA a allò  més concret, una plaça d'una ciutat d'un país.

El producte final ha estat un triptic on es resumeix allò més significatiu del país, ciutat i plaça a modo de reclam turístic i la seva exposició a la resta de companys.

FASES DEL PROCÉS

1er BLOC: Activitats d’aproximació.

  • Joc interactiu païssos d’Europa. Mentre es juga es copia aun fol. El país ubicat en anglès i es traduirà a castellà i català.
  • Fer el crucigrama (se li donarà imprès en paper)
  • Fer sopa de lletres (se li donarà imprès en paper)
  • Tria una  cada parella plaça europea que será l’objecte d’estudi del projecte. Se’ls donarà un mapa d’Europa imprès i es localitzar à el país i ciutat on es troba la plaça. Iniciar el procés de recerca: país, situació  geográfica, capital, moneda, religió, sistema de govern.

2n BLOC.  La ciutat

Continuar amb la feina de recerca. Ara ens centrarem en la ciutat on està ubicada la plaça. Contextualització georgràfica, habitants, costums, gastromonia, ...

3er BLOC La plaça

Continuar amb la feina de recerca. Ara ens centrarem en la plaça triada:  on està ubicada, Contextualització georgràfica, i cercarem les dades que es refleteixen a la fitxa de recerca . La donarem a cada parella una còpia per tenir-la coma pauta

4art. BLOC. Promoció turítica

Pensar / dissenyar un folletó  que promocioni dita plaça i la ciutat a modo de triptic amb imatges i textos suggerents.

Per  finalitzar  simularem una situació de presentació de cada un dels  tríptics  com autèntics tour operadors


PRODUCTES FINALS: ELS TRÍPTICS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada